דרוש/ה: סייע/ת משלב לחינוך המיוחד - מרכז קהילתי מעלה יוסף

דרוש/ה: סייע/ת משלב לחינוך המיוחד