דרוש/ה: גננ/ת / מ/טפלת מוביל/ה - מרכז קהילתי מעלה יוסף

דרוש/ה: גננ/ת / מ/טפלת מוביל/ה