דרוש/ה: רכז/ת של"מ מתנדב/ת - מרכז קהילתי מעלה יוסף

דרוש/ה: רכז/ת של"מ מתנדב/ת