קול קורא לסיוע במימון יוזמות ממשיכות - בסיוע המועצה - מרכז קהילתי מעלה יוסף

קול קורא לסיוע במימון יוזמות ממשיכות – בסיוע המועצה