קול קורא לפרוייקטים מסוג "פעילות בקהילה" לקידום השמירה על הסביבה - בסיוע המועצה והמשרד להגנת הסביבה - מרכז קהילתי מעלה יוסף

קול קורא לפרוייקטים מסוג "פעילות בקהילה" לקידום השמירה על הסביבה – בסיוע המועצה והמשרד להגנת הסביבה