מועדון סיף - מרכז קהילתי מעלה יוסף

חזון אגף אזרחים וותיקים

לאפשר זקנה פעילה מלאה משמעות דרך מתן מענה לאיכות חיים ובריאות טובה, כבוד וביטחון אישי וזאת על ידי פעילות מתמשכת המתבטאת בעיסוק ובתעסוקה, פעילות התנדבותית והשתתפות בפעילות פנאי, חברה, תרבות, העשרה ולמידה.
אזרחים פעילים, יוזמים, לוקחים אחריות ומשפיעים במשפחתם ובקהילה בה הם חיים