מדד הקהילתיות 2023 - מרכז קהילתי מעלה יוסף

מדד הקהילתיות 2023

אייקון כניסה
כניסה: כניסה ללא תשלום
אייקון קטגוריה
קטגוריה: פיתוח קהילה

יצאנו לדרך עם מדד הקהילתיות 2023!

המרכז הקהילתי, בשיתוף החברה למתנ"סים והמועצה האזורית, יצא למדד הקהילתיות במעלה יוסף.

מה זה מדד הקהילתיות?

החברה למתנ"סים פועלת באמצעות המרכזים הקהילתיים להעלאת רמת הקהילתיות ביישוב. במהלך
השנתיים האחרונות פותח בחברה למתנ"סים מדד שמטרתו לבחון את מידת הקהילתיות של התושבים ביישוב ואשר ישמש בסיס לבניית תוכנית עבודה להעלאת מימדי הקהילתיות תוך התאמה לקבוצות והתחומים השונים בישוב. בשנה החולפת המדד עבר במעל 40 ישובים ובכלל זה מועצות אזוריות, רשויות מקומיות, ערים וכפרים.

איך מודדים?

מדד הקהילתיות בנוי משישה מימדים שנמדדים ע"י שאלון אינטרנטי מקוון שנשלח לתושבים.
המימדים נבנו בידי מומחים מהשורה הראשונה בתחום הקהילה ואילו השאלון נבנה ועבר הליך תיקוף בליווי
מקצועי של מכון המחקר ERI. המתמחה בפיתוח מדדים חברתיים. מכון ERI מתמחה בפיתוח מדדים חברתיים ועובד בין היתר עם משרדי ממשלה וארגונים מובילים בחברה הישראלית. לכן, לישוב מוצע תהליך בינוי קהילה מבוסס נתונים, מדידת הקהילה בהתייחס ל- 6 מימדים (המרכיבים את מדד הקהילתיות) ובניית תכנית עבודה רב שנתית מתוך תפיסת ניהול שינוי.

מתי?

התהליך המלא מתייחס ל – 3 שנים: החל מתחילת ההכשרה ועד לביצוע מדידה שנייה בתם שנתיים מרגע הפעלת תכנית העבודה.

איך זה נעשה?

שאלון תושבים מתוקף, הכשרות צוות משימה, יצירת שותפות קהילתית, מעורבות הנהלת מרכז קהילתי
והנהלת רשות, בניית תוכניות עבודה על בסיס הנתונים, ולסיום הכנסה של פרקטיקות מחוברות מימדים לישוב.