האמן בו שהוא יכול אחרת – והוא יוכל אחרת! - מרכז קהילתי מעלה יוסף

האמן בו שהוא יכול אחרת – והוא יוכל אחרת!